Predajca

Názov:iWire, s.r.o.
IČO:36687235
DIČ:2021313877
IČ DPH:SK2021313877
Mesto:Nitra
PSČ:94901
Adresa:Hlboká 75
Telefón:+421903861374
E-mail:iwire@iwire.sk
Kontakt:Peter Fábry-i
Výpis z OR Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 18784/N

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24